Manifest a l’Ajuntament

MANIFEST CONJUNT DELS CLUBS QBASQUET I UESC EN RELACIÓ A LA DISCRIMINACIÓ EN MATÈRIA D’EQUIPAMENTS QUE PATEIXEN ELS I LES NOSTRES ESPORTISTES PER PART DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

El dilluns 20 de febrer, un pare i una mare d’ambdós clubs, en representació de les 700 famílies de les dues entitats, van llegir un manifest conjunt dels dos clubs durant l’audiència pública del ple municipal. La UESC i Qbasquet reclamen un tracte igualitari i equitatiu respecte a la distribució de les pistes cobertes, per a poder dur a terme i fer ús de les instal·lacions esportives municipals. Podeu llegir el manifest íntegre fent clic aquí.

L’alcaldessa, Mireia Ingla, va compartir les seves reflexions sobre la importància de l’esport, però no va assumir cap compromís explícit. Ni tan sols es va comprometre a l’estudi de l’informe emès per la Síndica de Greuges del municipi que recomana a l’ajuntament la revisió dels criteris d’assignació d’equipaments al bàsquet.

Des dels dos clubs, persistirem en les nostres demandes per aconseguir un tracte just i equitatiu pels i les nostres esportistes.

Accés al vídeo del ple ordinari 20 de febrer (intervencions 3:53:30)

MANIFEST

Bona tarda,
Em dic Carles Subirà, pare de dos jugadors de la UESC.
Em dic Anna Ponce, mare d’un/a jugador/a del club QBasket.

● Som la veu de 500 famílies de Sant Cugat que formen part de 2 clubs, agrupant 700 esportistes, majoritàriament menors, que juguen en 70 equips de bàsquet. Per cert, la població de tot Catalunya amb més equips de bàsquet, fet que hauria de ser un motiu d’orgull per a tots.

● Denunciem la discriminació que aquest govern municipal infligeix als nens i nenes i al jovent que vol fer bàsquet en aquest municipi, tant en inversió en equipaments com en comparació amb altres esportistes federats.

● L’any 2017-2018, l’anterior govern municipal va decidir assignar a cada esport un equipament de referència. El bàsquet, per decisió unilateral, és l’únic que se’n queda sense. Els nostres fills i filles s’han de repartir entre 9 escoles i instal·lacions diferents, no sempre adients per la pràctica del bàsquet (el 70% són pistes descobertes!).

● El 2019, l’actual govern encarrega a la consultora externa Atlas Consulting un procés participatiu amb les entitats per establir une normes de distribució d’espais, tant coberts com descoberts, seguint criteris d’equitat, igualtat i proporcionalitat. L’informe final reconeix el greuge pel bàsquet, afirmant clarament que mereix més hores de pistes cobertes.

● Sense raó ni explicació, els criteris que estableix la consultora no s’han aplicat mai.

Els 2 clubs de bàsquet de St. Cugat han mantingut reunions amb el regidor d’esports i l’Alcaldia per resoldre la situació, en les que han exposat repetidament els problemes i n’han proposat solucions ràpides, com ara naus industrials adaptades i cobrir pistes existents, que permetrien dur a terme entrenaments en dies de pluja. Resposta: ni cas.

El gener del 2022, l’Ajuntament es va comprometre per escrit a:
1. Fer una nova distribució, ja a la temporada 22-23, aplicant els principis i criteris establerts per la consultora.
2. Buscar espais alternatius per al bàsquet.
3. Fixar una trobada mensual amb regidor i tècnics municipals per millorar el manteniment.

A dia d’avui, després de més de 20 reunions i més de 100 correus electrònics sense resposta, cap dels tres compromisos s’ha acomplert.

Davant aquesta preocupant manca de resposta, el juny del 22 els clubs van traslladar la queixa a la Síndica de Greuges, la Sra. Helena López Macho, per demanar la seva intermediació. L’informe de la síndica, emès recentment, es fa ressò de la queixa i exigeix a l’Ajuntament que corregeixi el tracte injust amb els nens i nenes que volen fer bàsquet, mitjançant l’ús d’instal·lacions esportives o pistes municipals, tant cobertes com descobertes.