Campus Estiu Q Basket Sant Cugat

Dades del jugador

Dades del pare

Dades de la mare

Al·lèrgies i/o intoleràncies:

Torn:

1er torn: 25-29 Juny2on torn: 2-6 Juliol

Et quedaràs a dinar?:

Sí (Preu: 120€/torn)No (Preu: 90€/torn)

Observacions:

Per formalitzar la inscripció, podeu:

- Fer el pagament de 120€ o 90€.
- Transferència bancària al compte IBAN: ES82 0182 8327 0602 017 28123. Indiqueu el nom i cognoms del noi / noia i envieu el comprovant a "activitats@qbasketsantcugat.com".